Święcenia Kapłańskie ks. Jacka

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

26 maja 2018 r. diakon Jacek Marciniak w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Stanisława Kostki o godz. 1200 przyjął
Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu.