Pielgrzymka do Rzymu

Wyjazd pielgrzymki do Rzymu we wtorek 26 czerwca 2018 r. po porannej Mszy św. około 7:30.