Ogłoszenia duszpasterskie

Logo parafii

7 kwietnia 2024 roku -  Niedziela Miłosierdzia Bożego

  1) Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Nasz parafialny Odpust. Inspiracją tego Święta było pragnienie Jezusa, które przekazała s. Faustyna Kowalska. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, nr 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dzienniczek, nr 699).
 2)  Uroczysta Suma Odpustowa o 13.00. Przewodniczyć jej będzie ks. dr Przemysław Góra proboszcz parafii św. brata Alberta Chmielowskiego w Łodzi.
 3)  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest obchodzona w tym roku po Oktawie Wielkanocy czyli jutro. Msze św. w tym dniu o 7.00, 9.00 i o 18.00. W Kościele od lat dzień ten przezywany jest jako Dzień Świętości Życia. Zachęcamy, aby tego dnia włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (druk duchowej adopcji na stoliku z prasą).