Trzech Króli

     6 stycznia obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli.

    

     Uroczystość Objawienia Pańskiego w Kościele w Polsce jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. Pieniądze zbierane w tym dniu na tacę są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom.
    Tajemnica Objawienia Pańskiego była unaoczniona trzema wydarzeniami: pokłonem Mędrców ze Wschodu, Chrztem Jezusa w Jordanie oraz cudem w Kanie Galilejskiej.

O święcie tym czytamy w Ewangelii Św. Mateusza: „A kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest ten narodzony Król Judejczyków? Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon […]”.

Mędrcy ze Wschodu przybyli do miejsca narodzin Jezusa i złożyli mu dary. Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, Baltazar - mirrę - używaną do balsamowania ciała - zapowiedź męczeńskiej śmierci.
 

      Kredą na drzwiach należy napisać C+M+B  i aktualny rok. Skrót ten oznacza łacińskie słowa Christus Mansionem Benedicat (Chryste błogosław temu domowi).