Galeria 425

Sakrament Bierzmowania - 23.05.2020 r.

  23.05.2020 r. 101 młodych naszych parafian z rąk Biskupa Marka Marczaka przyjęło Sakrament Bierzmowania. Jest to drugi Sakrament Święty po Chrzcie Świętym.
   W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty udziela się ochrzczonemu człowiekowi jako Dar.

 

 

 

    Przed przyjęciem tego Sakramentu każdy  kandydat wypełnił odpowiednie zaświadczenie i w dniu 21.05.2020 r. uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym z Księdzem Grzegorzem Kowalskim.

 

    "Przez Sakrament Bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

/Katechizm Kościoła Katolickiego 1285/

Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.
Bierzmowanie - 23.05.2020 r.