Apostolstwo Dobrej Śmierci

Parafialna wspólnota modlitewna Apostolstwa Dobrej Śmierci.

     W naszej parafii działa wspólnota modlitewna Apostolstwa Dobrej Śmierci nazywana również Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej, której charyzmatem jest modlitwa o dobre życie oraz szczęśliwą godzinę smierci. Każdy, kto wstępuje do Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragnie wyjednać: dla wiernych - wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych w wierze i grzeszników - łaskę nawrócenia, dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

 

Dobrze żyć - to wiele,
dobrze umrzeć - to wszystko!

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci starają się:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:
Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą,
Zachowywać wiernie Jego przykazania,
Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki,
Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.,
Korzystać często ze Spowiedzi i Komunii św.,
Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej,
Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty,
Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka,
Dziękować za wszystko Panu Bogu,
Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia.
  II. Czcić i kochać Matkę Bożą:
Często do Niej zwracać się w ciągu dnia,
Obchodzić uroczyście Jej święta,
Naśladować Jej cnoty w swoim życiu,
Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu,
Nawiedzać w miarę możliwości Jej sanktuaria,
Oddać się Jej całkowicie.
III. Kochać bliźnich:
Troszczyć się o ich zbawienie,
Przychodzić im z pomocą duchową i materialną,
Modlić się o nawrócenie grzeszników,
Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym,
Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu,
Zamawiać Msze św. o łaskę szczęśliwej śmierci tak za siebie, jak i bliźnich,
Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii,
Świecić dla wszystkich dobrym przykładem.
 IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:
Kościół Święty i Ojca Świętego,
Ojczyznę i Kościół w Polsce,
Duszpasterzy i misjonarzy,
Rodziny, młodzież i dzieci,
Ludzi nieszczęśliwych, alkoholików i narkomanów,
Krucjatę w obronie poczętych dzieci.