Żywa Róża

Logo

W naszej wspólnocie parafialnej funkcjonują trzy grupy modlitewne, których patronami są: Ojciec Pio, Maksymilian Maria Kolbe i Jan Paweł II.

    Opiekunem Żywej Rózy jest ks. Grzegorz Kowalski. Obecnie funkcjonują 3 grupy modlitewne, których patronami są: Ojciec Pio, Maksymilian Maria Kolbe i Jan Paweł II.  Każda osoba z grupy  rozważa codziennie jedną powierzoną tajemnicę różańca odmawiając jednocześnie dziesiątkę różańca, 1 Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., 1 Chwała Ojcu. W ten sposób członkowie każdej grupy modlitewnej składającej się z 20 osób każdego dnia odmawiają 20 tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi. Tak więc w jednej grupie modlitwnej codziennie odmawiany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Wszyscy członkowie całej Żywej Róży modlą się w tej samej intencji, która jest zmieniana co miesiąc.
„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia.”
(Jan Paweł II, 3 września 1983 r.)

Intencje Papieskie na 2020 rok.

Styczeń       Intencja modlitwy za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.
Luty Intencja modlitwy powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.
Marzec    Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.
Kwiecień  Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Maj

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
Czerwiec Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec

Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
Sierpień Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.
Wrzesień Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.
Październik Intencja modliwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
Listopad Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia
Grudzień Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy