Żywa Róża

Logo

W naszej wspólnocie parafialnej funkcjonują trzy grupy modlitewne, których patronami są: Ojciec Pio, Maksymilian Maria Kolbe i Jan Paweł II.

    Opiekunem Żywej Rózy jest ks. Grzegorz Kowalski. Obecnie funkcjonują 3 grupy modlitewne, których patronami są: Ojciec Pio, Maksymilian Maria Kolbe i Jan Paweł II.  Każda osoba z grupy  rozważa codziennie jedną powierzoną tajemnicę różańca odmawiając jednocześnie dziesiątkę różańca, 1 Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., 1 Chwała Ojcu. W ten sposób członkowie każdej grupy modlitewnej składającej się z 20 osób każdego dnia odmawiają 20 tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi. Tak więc w jednej grupie modlitwnej codziennie odmawiany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Wszyscy członkowie całej Żywej Róży modlą się w tej samej intencji, która jest zmieniana co miesiąc.
„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia.”
(Jan Paweł II, 3 września 1983 r.)

Intencje Papieskie na 2021 rok.

Styczeń       Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
Luty Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Marzec    Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
Kwiecień  Intencja powszechna – Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Maj

Intencja powszechna – Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Czerwiec Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Lipiec

Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Sierpień Intencja ewangelizacyjna – Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.
Wrzesień Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Październik Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
Listopad Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
Grudzień Intencja ewangelizacyjna – Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.