Żywa Róża

      W naszej wspólnocie parafialnej istnieje Żywa Róża. Jej opiekunem jest ks. Grzegorz Kowalski. Obecnie funkcjonują 3 grupy modlitewne, których patronami są: Ojciec Pio, Maksymilian Maria Kolbe i Jan Paweł II.  Każda osoba z grupy  rozważa codziennie jedną powierzoną tajemnicę różańca odmawiając jednocześnie dziesiątkę różańca, 1 Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., 1 Chwała Ojcu. W ten sposób członkowie każdej grupy modlitewnej składającej się z 20 osób każdego dnia odmawiają 20 tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi. Tak więc w jednej grupie modlitwnej codziennie odmawiany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Wszyscy członkowie całej Żywej Róży modlą się w tej samej intencji, która jest zmieniana co miesiąc.
     „Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia.”                                                                   (Jan Paweł II, 3 września 1983 r.)
 
 

 

Żywa Róża
Msze Św. w 2016 r.

28 lutego - godz. 830
24 kwietnia - godz. 1000
29 maja - godz. 830
26 czerwca - godz. 830
31 lipca - godz. 830
28 sierpnia - godz. 1000
25 września - godz. 1000
30 października - godz. 830
27 listopada - godz. 1000

Po Mszy Św. spotkanie na plebanii.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2017 rok
Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty
Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień
Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna:  Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień
Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik
Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień
Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.