Katechezy 2013_14

Ogłoszenia duszpasterskie

O natchnieniu Bożym

05.10.2013 r.

Redakcja Ewangelii

30.11.2013 r.

Apokryfy

16.11.2013 r.

Księgi Starego
Testamentu

07.12.2013 r.

Opis stworzenia człowieka (Księga Rodzaju)

18.01.2014 r.

Grzech Pierworodny (Księga Rodzaju)

01.02.2014 r.

Potop (cz.1) (Księga Rodzaju)

22.02.2014 r.

Potop (cz.2)

01.03.2014 r.

Pijaństwo Noego

15.03.2014 r.


Dekalog, cz.1

05.04.2014 r.