Oaza Dzieci Bożych' 2017

Ogłoszenia duszpasterskie
Młodzi parafianie spotykają się pod opieką ks. Marcina w każdy czwartek od godz. 1615.