Ministranci

Ogłoszenia duszpasterskie

Opiekunem naszych ministrantów jest ks. Robert Nowak