Triduum Paschalne '2020

 

    Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

Triduum Paschalne w naszej parafii
Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota

 

    W Wielki Czwartek Pan Jezus z Apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa i ogłosił nowe przykazanie miłości.

 

        Wielki Czwartek - Święto Kapłanów.
Drodzy kapłani!
„Jesteście ukryci w dłoniach i w Sercu Chrystusa. Zanurzcie się w Jego miłości i powierzcie Mu Waszą miłość! W chwili, gdy Wasze ręce zostały namaszczone olejem, znakiem Ducha Świętego, zostały one przeznaczone do służby w dzisiejszym świecie – jako ręce Pana”.       
/Benedykt XVI/

 

   Wielki Piątek to dzień adoracji Krzyża. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
   Wielki Piątek przypomina nam dzień, w którym Chrystus oddał za nas życie na krzyżu. Jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. To dzień najgłębszej żałoby.
 
    W Wielką Sobotę oczekujemy na Zmartwychwstanie Pana, nawiedzamy Grób Pański, adorujemy Najświętszy Sakrament. Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu.

 

   Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów Wielkanocnych, które spożywamy podczas uroczystego śniadania w Niedzielę Wielkanocną. Są to:
- chleb, na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; aby nie brakło nam chleba powszedniego i żebyśmy zapragnęli Chleba, który daje życie wieczne,
- jajko, które jest dowodem odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią,
- sól, która symbolizuje ochronę człowieka przed duchowym pogorszeniem oraz nawrócenie i oczyszczenie,
- pieprz, który jest symbolem nieśmiertelności, pełnej wiary,
- wędlina będąca symbolem bogactwa, dostatku, nie tylko tego materialnego, ale również duchowego, dzięki któremu możemy zawrzeć pełne przymierze z Bogiem,
- chrzan, który przypomina o pokonaniu męki goryczy Chrystusa,
- Baranek Wielkanocny lub Zajączek, będący symbolem ofiary męki Chrystusa, który swoją śmierć na krzyżu przyjął spokojnie, pokornie, bez żalu,
- babka wielkanocna będąca symbolem umiejętności i doskonałości, do której powinien dążyć każdy człowiek zarówno w życiu duchowym jak i w otaczającej go rzeczywistości.