Historia

     Nasza parafia została erygowana 8 września 1984 r. przez Księdza Biskupa Józefa Rozwadowskiego. Kościół parafialny został wybudowany w latach 1989 -1997 w stylu romańskim, trójnawowym z transeptem według projektu architekta Mirosława Rybaka. Nad główną kruchtą znajduje się chór organowy oraz wieża z dzwonnicą. Kościół został konsekrowany 27 IV 2003 r. przez Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka.

  

Wyposażenie kościoła:

  • ołtarz murowany,
  • tabernakulum złocone zewnątrz i wewnątrz,
  • Droga Krzyżowa rzeźbiona,
  • 3 dzwony na wieży kościoła z napędem elektrycznym,
  • włoskie organy elektroniczne,
  • 6 konfesjonałów,
  • tablica pamiątkowa opisująca dzieje budowy.

 

Proboszczowie parafii:

+ ks. Jan Witczak
1984 r.  - 2002 r.
budowniczy kościoła
ks. dr Adam Mikuła
21.08.2002 r. - 02.06.2013 r.
ks. dr Marek Wochna
od 09.06.2013 r. - 18.08.2023 r.