Siostra Faustyna

      Św. Siostra Faustyna urodziła się w 1905 r. we wsi Głogowiec koło Łodzi jako trzecie z dziesięciorga dzieci z rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wrażliwością na ludzka biedę. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła dom i poszła na służbę do zamożnych rodzin. Mając dwadzieścia lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym jako Siostra Maria Faustyna przeżyła trzynaście lat, spełniając obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Jej życie - na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare - kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem. Od dzieciństwa bowiem pragnęła zostać wielką świętą i konsekwentnie do tego dążyła, współpracując z Jezusem w dziele ratowania zagubionych dusz aż do złożenia swego życia w ofierze za grzeszników. Lata jej zakonnego życia naznaczone były stygmatem cierpienia i nadzwyczajnych łask mistycznych. Do tej prostej, ale bezgranicznie ufającej Bogu, zakonnicy skierował Pan Jezus zdumiewające słowa: "W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu mego z gromami. Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do Swego Miłosiernego Serca."
Misja Św. Siostry Faustyny polega na:
  • przypomnieniu prawdy wiary, objawionej w Piśmie św. o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, nawet największego grzesznika;
  • przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego;
  • zainspirowaniu wielkiego ruchu czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia, który ma prowadzić do odrodzenia religijnego wiernych w duchu tego nabożeństwa, czyli w ewangelicznym duchu dziecięcego zawierzenia Bogu i czynnej miłości bliźniego.

Siostra Faustyna - wyniszczona gruźlicą oraz cierpieniami jakie znosiła w ofierze za grzeszników - zmarła w opinii świętości w Krakowie 5 października 1938 r., mając zaledwie 33 lata.
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 kwietnia 1993 r., na Placu Świętego Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył s. Faustynę do grona błogosławionych. Następnego dnia podczas audiencji generalnej Jan Paweł II powiedział:
"Przemówił do nas Bóg przez bogactwo duchowe błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej. Zostawiła ona światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy. Bóg dał jej laskę szczególną, bo mogła doświadczyć jego miłosierdzia na drodze przeżyć mistycznych i dzięki szczególnemu darowi modlitwy kontemplacyjnej.
Siostro Faustyno, błogosławiona, dziękuję Ci, że przypomniałaś światu tę wielką tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Ową "wstrząsająca tajemnicę". Niewysłowioną tajemnicę Ojca, której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowi
ek i cały świat."