Święto Świętej Rodziny

Porządek wizyty duszpasterskiej

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy

Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa.