Nabożeństwo Fatimskie

      13 - go każdego miesiąca od maja do października czciciele Matki Bożej Fatimskiej (od 13 maja 2015 r.) uczestniczą w naszym kościele w Nabożeństwie Fatimskim.  O godz. 2000 biorą udział we Mszy Świętej, a o godz. 2030 idąc w procesji wokół naszego kościoła ze świecami oraz z Figurą Matki Bożej Fatimskiej odmawiają różaniec.

Podczas procesji śpiewana jest pieśń "Z dalekiej Fatimy":

 

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria
2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień
I trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
Ave, Ave...
3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.
Ave, Ave...
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
Ave, Ave...
5. Skąd jesteś o pani? Pytają dzieci,
Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
Ave, Ave...
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali.
Ave, Ave...
7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
Ave, Ave...
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana
Przez serce Twe czyste, Niepokalana.
Ave, Ave...
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
Ave, Ave...
10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Ave, Ave...