Przygotowanie do I Komunii Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie
 Spotkania
  • 13 listopad 2016 -  Niedziela Msza św. o godz. 1600
  • 11 grudnia 2016 -  Niedziela Msza św. o godz. 1600
  • 14 maja 2017 - Niedziela Msza św. o godz. 1600 – przynosimy świece chrzcielne – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

W pozostałe niedziele uczestniczymy we Mszy św. o godz. 1130.


Nabożeństwa:
  • Październik – różaniec środy godz. 1700
  • Adwent – Msza św. roratnia – poniedziałek godz. 1730
  • Wielki Post – Droga Krzyżowa – piątek godz. 1700
 


Do końca lutego proszę o dostarczenie świadectw chrztu dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią.
Składkę na różaniec, książeczkę, pamiątkowy obrazek, dekorację kościoła wpłacamy do księdza proboszcza.
Próby przed I Komunią Św. odbędą się po 14 maja w kościele.
Wszystkie informacje
ks. Marek – Proboszcz
tel. 609 210 104.