Jubileusz 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej

Święty Rok Jubileuszowy Archidiecezji Łódzkiej - 12.12.2020 r. - 12.12.2021 r.

    10 grudnia 1920 r. papież Benedykt XV ogłosił bulle Christi Domini i utworzył Diecezję Łódzką.
    6 grudnia 2020 r. w drugą Niedzielę Adwentu w związku z rozpoczynającym się Jubileuszem 100- lecia Diecezji Metropolita Łódzki skierował swój list do diecezjan.

   
    12 grudnia 2020 r. Legat Papieski, Kardynał Konrad Krajewski, otworzył Drzwi Święte Łódzkiej Katedry. W ten sposób rozpoczął się Święty Rok Jubileuszowy Diecezji Łódzkiej, którego obchody zakończą się 12 grudnia 2021 r.

    Kardynał Konrad Krajewski odczytał list Ojca Świętego Franciszka napisany specjalnie z tej okazji.

   Arcybiskup Grzegorz Ryś ustanowił 16 Kościołów Stacyjnych, które są miejscami modlitwy i uzyskiwania łask ze skarbca Bożego Miłosierdzia.

 • Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Łodzi   
 • Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (dekanat: Łódź Śródmieście)
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego – Retkinia (dekanat: Łódź Retkinia-Ruda)
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Łodzi (dekanaty: Łódź Bałuty, Łódź Radogoszcz, Łódź Stoki)
 • Kościół pw. Św. Wojciecha (dekanaty: Łódź Chojny-Dabrowa, tuszyński)
 • Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi (dekanat Łódź Teofilów-Żubardź)
 • Kościół pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi (dekanaty: Łódź Widzew, Łódź Olechów)
 • Kościół pw. Św. Mateusza w Pabianicach (dekanat pabianicki)
 • Kościół pw. Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. (dekanat tomaszowski)
 • Kościół pw. Św. Jakuba w Piotrkowie Tryb. (dekanaty: piotrkowski, sulejowski)
 • Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku (dekanat łaski)
 • Kościół pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie (dekanaty: bełchatowski, zelowski)
 • Kościół pw. Św. Katarzyny w Zgierzu (dekanaty: zgierski, ozorkowski)
 • Kościół pw. Św. Archaniołów w Aleksandrowie Ł. (dekanaty aleksandrowski, konstantynowski, poddębicki)
 • Kościół pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach (dekanaty: brzeziński, koluszkowski, strykowski)
 • Kościół pw. Św. Mikołaja w Wolborzu (dekanaty: wolborski)
 • Kościół pw. Narodzenia NMP w Szczercowie (dekanaty: szczercowski, widawski)
Terminy Nabożeństwa w Kościele Stacyjnym (II soboty miesiąca):
 •   9 I 2021 r.  - Chrzest św. i ekumenizm
 •  13 II 2021 r. - Święta Rodzina wzorem rodziny
 •  13 III 2021 r. - Droga Krzyżowa
 •  17 IV 2021 r.  (3 sobota miesiąca) - Droga Światła
 •  8 V 2021 r. - Nabożeństwo majowe
 • 12 VI 2021 r.  -  Nabożeństwo czerwcowe
 • 11 IX 2021 r. - Modlitwa o powołania
 • 9 X 2021 r. - Nabożeństwo różańcowe
 • 13 XI 2021 r.  - Nabożeństwo za zmarłych
    Arcybiskup Grzegorz Ryś przygotował specjalnie na rozpoczynający się Rok Święty Modlitwę Jubileuszową opartą na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza ( Łk 4,16-22).
Modlitwa Jubileuszowa. Panie Jezu, Ty, który niegdyś przyszedłeś do „swoich” w Nazarecie, by im ogłosić „Rok łaski”. Wierzymy, że DZISIAJ z tym samym darem Roku Łaski przychodzisz do nas – Twoich Sióstr i Braci w Kościele łódzkim. Uwielbiamy Cię i błogosławimy za to, że i DZIŚ, tak jak wtedy, Posłany przez Ojca, Namaszczony Duchem Świętym przychodzisz: – by przepowiadać Dobrą Nowinę ubogim, – by leczyć ludzi o złamanych sercach, – by przywracać wzrok niewidomym, – by więźniom i pozbawionym nadziei ogłaszać wolność. Prosimy, obudź w nas prawdziwe i głębokie pragnienie przyjęcia tych darów. Rozbudź w nas więc najpierw głód Ewangelii. Otwieraj dla niej nasze dusze i serca, umysły i decyzje; otwieraj dla niej nasze plany i marzenia: o naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i kościelnym. Niech ten Święty Rok będzie dla każdej i każdego z nas – i dla nas wspólnie – czasem słuchania Słowa i budowania na Słowie. Daj nam wraz z Tobą zanieść słowo i czyn Dobrej Nowiny ubogim. Objaw nam Miłość! Ty jesteś Miłością! Dotknij nią wszystkie serca złamane. Ulecz nią każdą ranę każdego serca: naszego i naszych bliźnich; tych, których zraniliśmy i tych, którzy nas zranili. Miłosierny Zbawicielu, wejrzyj wreszcie na nasze pragnienie wolności. „Wyzwól nas ku wolności!”. Wyzwól nas, zwłaszcza wtedy, gdy nie potrafimy się przyznać do naszego zniewolenia, albo gdy uznaliśmy je za nieodwracalne – gdy straciliśmy chęć walki o wolność, a z nią także nadzieję i sens życia. Rozerwij kajdany naszych grzechów i nałogów, nienawiści i braku przebaczenia, uwikłania w struktury zła i niegodziwe układy. Daj nam „trwać w nauce Twojej, a poznamy prawdę i prawda nas wyzwoli”. O to wszystko prosimy – dla siebie samych, i dla całego naszego Kościoła łódzkiego. Niech to będzie w naszym życiu TWÓJ ROK, o Panie! Niech to będzie Święty Twój i nasz JUBILEUSZ. Niech z jego łaski narodzą się wszystkie następne lata naszego życia i aktywności; – świętość zwyczajna i powszednia – nasza i naszego Kościoła. Amen.

abp Grzegorz Ryś