Nowy Rok '2022

Logo

    "Na początku roku  w Kościele z pokorą zginamy kolana przed Panem Jezusem. Prosimy o Jego Błogosławieństwo, prosimy o to, by się o nas troszczył, by nas strzegł, by się nami opiekował. Czynimy to przez ręce Matki Najświętszej, bo tak to czujemy, bo takim rytmem biją nasze serca, serca tych, którzy ufają i swoją ufność pokładają  w Bogu."