Uroczystość NMP Królowej Polski

3 maja - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

   Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje  do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.   

    Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.
    Związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Jasnogórskie Śluby Narodu Episkopat Polski złożył uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.