Różaniec o pokój w Ojczyźnie.

W każdy piątek o godz. 1530 zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny oraz o pokój na świecie.

   Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzą jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.