Dziękczynienie za kanonizację

Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła 2 przewodniczył w naszym kościele ks. biskup Ireneusz Pękalski.

     27 kwietnia 2014 r. świętowaliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, a zarazem był to dzień kanonizacji Jana Pawła II.

 

 

    Sumę odpustową, która była zarazem dziękczynieniem miasta Pabianic za kanonizację Jana Pawła II odprawił  w naszym kościele o godz. 1800  ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Było to zarazem pierwsze dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II w naszej Archidiecezji. W uroczystości wzięli udział przedstawicie władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność", Straży Miejskiej, Kombatantów AK, księża z pabianickich parafii. O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny i schola. Podczas mszy w szeregi ministantów zostało przyjętych 14 młodych kandydatów, którzy złożyli przyrzeczenie. Wszyscy uczestnicy tej wyjątkowej Mszy Świętej otrzymali pamiątkowy obrazek.