Katechezy 2014_15

Ogłoszenia duszpasterskie

Pięcioksiąg
25.10.2014 r.
Księga Jozuego (cz.1)
15.11.2014 r.
Księga Jozuego (cz.2)
06.12.2014 r.Księga Sędziów
20.12.2014 r.


Księga Samuela
17.01.2015 r.


Świątynia Jerozolimska
07.02.2015 r.

Monarchia Izraela
21.02.2015 r.

Polityczny kontekst procesu Jezusa z Nazaretu
07.03.2015 r.
Powstanie Szymona Bar Kochby
21.03.2015 r.
Prorocy Starego Testamentu
 25.04.2015 r.

Księga Amosa
16.05.2015 r.
Prorok Ozeasz
30.05.2015 r.