Brama Miłosierdzia '2016

      
    10 lutego 2016 r. w Środę Popielcową na Mszy Św. o godz. 1800  Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki otworzył w naszym kościele Bramę Miłosierdzia. Nasz kościół jest miejscem, gdzie można uzyskać odpust zupełny w czasie Roku Miłosierdzia.

Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej
Spełnianie warunków zwykłych, tj. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii Świętej i modlitwa według intencji Ojca Świętego łącznie z wypełnieniem jednego z następujących warunków specjalnych:
1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).
2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni, mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego przyjmując Komunię Świętą lub uczestnicząc we Mszy Świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, tj. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według intencji Ojca, gdy tylko to będzie możliwe.
3. Więźniowie „w kaplicach więziennych będą (…) mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”. (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku), budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, o których mowa w punkcie 2.
4. Wszyscy wierni otrzymają jubileuszowy odpust za każdym razem, kiedy wypełniają warunki zwykłe, o których była mowa poprzednio oraz sami spełnią jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała lub co do duszy. „Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).

 

 Uczynki Miłosierdzia co do ciała.
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.
 Uczynki Miłosierdzia co do duszy.
1.
Grzesznych upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.