Rocznica śmierci

       Ogłoszenia duszpasterskie

      2 kwietnia 2020 r. minęło 15 lat od śmierci Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz prosił,  by w tym dniu o godz. 21.37 zapalić świece w oknach i zjednoczyć się we wspólnej modlitwie o ustanie pandemii koronawirusa.

       „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia” – zachęca i apeluje o zapalenie świec w oknach, na znak modlitewnej wspólnoty.
      Proponuje też, by odmówić wtedy „Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu”:

     Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
     Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
     Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
      Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

      Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.

 

     Papież Jan Paweł II zmarł dnia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (w 9666. dniu swojego Pontyfikatu). W tym dniu nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w Jego intencji. Informację o śmierci Papieża przekazał arcybiskup Leonardo Sandri słowami: "Nasz Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca". Wierni zgromadzeni na placu Świętego Piotra w Watykanie pożegnali Papieża oklaskami.

      Ceremonie pogrzebowe odbyły się 8 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Cały Świat pogrążony w żałobie pożegnał Ojca Świętego.