Środa Popielcowa

   

      W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post. W tym dniu nasi parafianie bardzo licznie wzięli udział we Mszy św. z udziałem Ks. Arcybiskupa Marka Jedraszewskiego, podczas której kapłani na znak nawrócenia i pokuty posypali głowy popiołem wypowiadajac słowa: „prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Obrzęd ten jest zewnętrznym znakiem rozpoczęcia publicznej pokuty. Popiół do posypania głów powstał z gałązek palmowych niesionych w procesji w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

W tym dniu obowiązuje post ścisły - ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta) i jakościowy (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście ilościowym tylko osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga przez: post, jałmużnę i modlitwę.