Warto obejrzeć

     Spotkanie ewangelizacyjne w łódzkiej Atlas Arenie skierowane do uczniów klasy VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych  w dniu 27.02.2020 r.

     O Św. Maksymilianie Kolbe.