Warto obejrzeć

    

Drzwi Gnieźnieńskie                        
    Miłosierdzie nadzieją dla świata.
    O Św. Maksymilianie Kolbe.