Katechezy 2015_16

Ogłoszenia duszpasterskie

       Katechezy biblijne odbywają się po wieczornej Mszy Św. w I i III sobotę miesiąca. Prowadzi je nasz Ksiądz Proboszcz dr Marek Wochna wykładowca w Seminarium Duchownym w Łodzi. Serdecznie zapraszamy.

Prorok Ozeasz
07.11.2015 r.
Prorok Izajasz, cz.1
28.11.2015 r.
Prorok Izajasz, cz.2
19.12.2015 r.

Prorok Jeremiasz, cz.1
07.05.2016 r.
Prorok Jeremiasz, cz.2

21.05.2016 r.
04.06.2016 r.


Prorok Eliasz

18.06.2016 r.