Sierociniec Ojca Jana

Ogłoszenia duszpasterskie

    Ojciec Jan Kupis na terenie swojej parafii w Tchebebe prowadzi sierociniec. Obecnie jest tam 30 dzieci. Wszystkie chodzą do szkoły: 5 do liceum, 17 do gimnazjum, 7 do szkoły podstawowej i 1 do klasy zerowej. Z pozyskanych środków Ojciec Jan dokonuje m.in. zakupu przyborów szkolnych i zeszytów, mundurków szkolnych, strojów sportowych. Pokrywa koszty pobytu dzieci w szkole.
    

Podajemy numer konta Ojca Jana Kupisa z Togo na wsparcie Jego sierocińca:

90 1140 2004 0000 3402 7462 0194