Święta

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) - dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem

Boże Ciało  (Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) - 60 dni po Wielkanocy