Zakupy do Sierocińca

     Ogłoszenia duszpasterskie

    Na początku października 2019 r. Ojciec Jan Kupis przekazał do prowadzonego Sierocińca w Togo zakupione przybory szkolne, zeszyty, mundurki szkolne i stroje sportowe.

    Ojciec Jan w imieniu dzieci i swoim dziękuje za okazane wsparcie naszym parafianom i życzy Błogosławieństwa Bożego.

Lista zakupów