Litania do Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia duszpasterskie   
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z miłości do istnienia - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Miłosierdzia - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, pokoju konających - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów - ufamy Tobie.
Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
W. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. (Ps 144,9)
O. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wysławiać będziemy. (Ps 88,2)
Módlmy się:
Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków.
Amen.