Patroni parafii

Ogłoszenia duszpasterskie

 Patronem naszej parafii jest Miłosierdzie Boże.

Drugim patronem jest Święty Józef.