Święty Józef

   

1 Maja wspominamy św. Józefa-patrona robotników i drugiego patrona naszej parafii.

   1 maja wspominamy św. Józefa, rzemieślnika, głowę Świętej Rodziny.   Święty Józef był mężem Maryi. Pochodził z rodu króla Dawida. Mieszkał w Nazarecie. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśœla. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, zaśœ 1 maja –jako wzór i patrona ludzi pracujących.

     

/Homilia wygłoszona przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia  19.03.2020 r./