Święty Józef

   

      Święty Józef był mężem Maryi. Pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśœla. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, zaśœ 1 maja –jako wzór i patrona ludzi pracujących.