Papież Benedykt XVI

Ogłoszenia duszpasterskie

     16 kwietnia 2020 r. papież senior Benedykt XVI skończył 93 lata. Sprawował on posługę apostolską od 19 kwietnia 2005 r. do 28 lutego 2013 r. Od swojego ustąpienia  Benedykt XVI mieszka w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich.

 
Joseph Alois Ratzinger urodził się 16.04.1927 r., w Wielką Sobotę, w katolickiej rodzinie bawarskiej.  Został ochrzczony tego samego dnia przez wikariusza parafii ks. Josepha Stangla. Był trzecim i najmłodszym dzieckiem Josepha i Marii Ratzinger. Od dzieciństwa chciał zostać księdzem. W wieku 5 lat powiedział, że chciałby zostać kardynałem. Kiedy miał 15 lat, mówił że zostanie biskupem. 9 czerwca 1937 Joseph przyjął sakrament bierzmowania z rąk kardynała Michaela von Faulhabera. W 1945 Joseph Ratzinger wraz z bratem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Fraiburgu i na studia  na Uniwersytecie w Monachium.
29 czerwca 1951 r. Joseph i jego brat zostali wyświęceni na kapłanów przez arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera.  W 1953 r. zdobył tytuł doktora teologii pracą o św. Augustynie ("Lud i dom Boży w nauczaniu św. Augustyna na temat Kościoła"), a w 1957 uzyskał habilitację poświęconą teologii historii i objawienia u św. Bonawentury. W 1957 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze. Przez następne lata posługiwał jako pomocnik biskupa Fryzyngi (1957-1959), a następnie pełnił funkcję profesora w Bonn (1959-1969), Münster (1963-1966), Tybindze (1966-1969) oraz Ratyzbonie (od 1969). 16 grudnia 1963 r. zmarła matka Josepha.
  W marcu 1977 r. Papież Paweł VI nominował Josepha Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a 27 czerwca 1977 r.  kardynałem.  25 listopada 1981 r. otrzymał nominację z rąk papieża Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. 6 listopada 1998 r. Joseph Ratzinger otrzymał nominację na wicedziekana Kolegium Kardynałów. W 2002 r. wybrany został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. 8 kwietnia 2005 kardynał Joseph Ratzinger celebrował mszę świętą podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II.

 
19 kwietnia 2005 r. w drugim dniu konklawe w czwartym głosowaniu został wybrany 265. papieżem i przybrał imię Benedykta XVI. Po ukazaniu się wiernym wygłosił krótkie pierwsze przemówienie  w roli papieża. 24 kwietnia 2005 r. papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą inaugurującą jego pontyfikat. Otrzymał także insygnia władzy papieskiej - paliusz oraz pierścień świętego Piotra. 7 maja odbył ingres do Bazyliki Św. Jana na Lateranie. Pontyfikat Papieża Benedykta XVI trwał prawie 8 lat i zakończył się 28 lutego 2013 r. o godzinie 2000  słowami "dziękuję i dobranoc".