Papież Benedykt XVI

Ogłoszenia duszpasterskie
Joseph Alois Ratzinger urodził się 16.04.1927 r., w Wielką Sobotę, w katolickiej rodzinie bawarskiej.  Został ochrzczony tego samego dnia przez wikariusza parafii ks. Josepha Stangla. Był trzecim i najmłodszym dzieckiem Josepha i Marii Ratzinger. Od dzieciństwa chciał zostać księdzem. W wieku 5 lat powiedział, że chciałby zostać kardynałem. Kiedy miał 15 lat, mówił że zostanie biskupem. 9 czerwca 1937 Joseph przyjął sakrament bierzmowania z rąk kardynała Michaela von Faulhabera. W 1945 Joseph Ratzinger wraz z bratem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Fraiburgu i na studia  na Uniwersytecie w Monachium.

29 czerwca 1951 r. Joseph i jego brat zostali wyświęceni na kapłanów przez arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera.  W 1953 r. zdobył tytuł doktora teologii pracą o św. Augustynie ("Lud i dom Boży w nauczaniu św. Augustyna na temat Kościoła"), a w 1957 uzyskał habilitację poświęconą teologii historii i objawienia u św. Bonawentury. W 1957 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze. Przez następne lata posługiwał jako pomocnik biskupa Fryzyngi (1957-1959), a następnie pełnił funkcję profesora w Bonn (1959-1969), Münster (1963-1966), Tybindze (1966-1969) oraz Ratyzbonie (od 1969). 16 grudnia 1963 r. zmarła matka Josepha.


  W marcu 1977 r. Papież Paweł VI nominował Josepha Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a 27 czerwca 1977 r.  kardynałem.  25 listopada 1981 r. otrzymał nominację z rąk papieża Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. 6 listopada 1998 r. Joseph Ratzinger otrzymał nominację na wicedziekana Kolegium Kardynałów. W 2002 r. wybrany został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. 8 kwietnia 2005 kardynał Joseph Ratzinger celebrował mszę świętą podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II.
 
19 kwietnia 2005 r. w drugim dniu konklawe w czwartym głosowaniu został wybrany 265. papieżem i przybrał imię Benedykta XVI. Po ukazaniu się wiernym wygłosił krótkie pierwsze przemówienie  w roli papieża. 24 kwietnia 2005 r. papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą inaugurującą jego pontyfikat. Otrzymał także insygnia władzy papieskiej - paliusz oraz pierścień świętego Piotra. 7 maja odbył ingres do Bazyliki Św. Jana na Lateranie. Pontyfikat Papieża Benedykta XVI trwał prawie 8 lat i zakończył się 28 lutego 2013 r. o godzinie 2000  słowami "dziękuję i dobranoc".