Duszpasterze

Posługę duszpasterską w naszej parafii sprawują:

  proboszcz - ks. dr Marek Wochna

mian. 01.06.2013 r.

 wikariusz - ks. Grzegorz Kowalski

mian. 31.08.2013 r.

 wikariusz - ks. Marcin Pawłuszewicz

mian. 31.08.2013 r.

  rezydent - ks. Andrzej Pełka ks. Edmund Suchorski