Róża Różańcowa Rodzin

Logo parafii

Wspólnota modlitewna w naszej parafii działająca od 1 marca 2015 r.

  I oto powstała mała wspólnota modlitwy. Od niedzieli 1 marca 2015 r. rozpoczęliśmy modlitwę w Róży Różańcowej Rodzin przy naszej parafii.  Patronuje nam Św. Jan Paweł II. Jest  nas 20 osób (tyle ile tajemnic różańcowych).
• Codziennie w domu każdy z nas odmawia dziesiątek różańca, w ten sposób za moje dziecko/dzieci modlę się ja i 19 innych osób – w ten sposób codziennie jest odmawiany cały różaniec!
• Modlitwą objęte są nasze dzieci, a z automatu także dzieci chrzestne i dzieci z duchowej adopcji oraz zięciowie i synowe.
• Zmiana tajemnic następuje co miesiąc drogą mailową.

 

     Różaniec rodziców jest świadectwem Bożej łaski na współczesne czasy. Jest to dar Maryi dla nas, rodziców pragnących chronić swoje dzieci od zła, błogosławić im i obdarować je najlepszym darem – darem miłości płynącej przez nasze serca od Boga.
    Świadectwem łaski jest nieustannie powiększająca się liczba osób i róż – na koniec 2014 r. było to 2706 róż rodziców (czyli ponad 54 tys. osób) rozsianych po całej Polsce i świecie.
     I jesteśmy znakiem nadziei mającej swe źródło w Bogu, we wstawiennictwie Maryi i świętych oraz w Kościele powszechnym.
     Nadzieja wypływająca z modlitwy, ufnej, szczerej i autentycznej nie obiecuje iż nie będzie na świecie zła, ale mówi nam iż w Bogu wszystko na sens, nawet to co pozornie w tej chwili zdaje się nam bez sensu.

 

Modlitwa do Patrona naszej Róży Rodzin - św. Jana Pawła II.
     Święty Janie Pawle II, który odznaczałeś się wielką miłością Boga i ludzi, ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego moim orędownikiem w sprawie, którą Ci przedkładam: ...

 

    Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen.
Święty Janie Pawle II wstawiaj się za nami.

 

MODLITWA MA MOC!!!

 

 Gdyby ktoś miał ochotę dołączyć do nas, zapraszamy serdecznie.
Właśnie powstaje druga Róża Różańcowa Rodzin.
 Zgłoszenia, pytania prosimy kierować na adres:

 

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej Róży?
1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w Róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).
Intencje:
1) prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów,
2) prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości,
3) prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
4) o uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku,
5) w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.