Start

Numer konta bankowego parafii: Bank PKO BP 79 1020 3437 0000 1502 0064 0235

      2 kwietnia 2020 r. minęło 15 lat od śmierci Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz prosił, by w tym dniu o godz. 21.37 zapalić świece w oknach i zjednoczyć się we wspólnej modlitwie o ustanie pandemii koronawirusa.

 

Parafia Miłosierdzia Bożego, 1 kwietnia 2020 r.

Siostry i Bracia

     To chyba jedyny sposób w jaki możemy się kontaktować w tym trudnym czasie…
Postanowiłem napisać te kilka słów, ponieważ pojawia się kilka kwestii, w których otrzymuję dość dużo telefonów.
Wszyscy wiemy w jak trudnym czasie przyszło nam żyć, dlatego chciałbym wszystkich zapewnić o naszej bliskości i modlitwie, którą Was otaczamy… Także dla nas są to trudne chwile…

     Zbliża się Wielki Tydzień i czas Świąt Wielkanocnych, stosując się do zarządzeń naszych władz i dyspozycji naszego Pasterza wiemy, że Wielki Tydzień będzie inny niż w poprzednich latach. Na celebracjach liturgicznych może być 5 osób. Dlatego Msze św. są sprawowane w kościele i kaplicy św. Józefa. W pierwszej kolejności uczestniczą osoby, które chcą brać udział we Mszy św., ponieważ modlimy się w ich intencjach. Rozkład nabożeństw się nie zmienia. Możemy w tym czasie wspólnie łączyć się duchowo.

     Podobnie będzie w Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne, podejrzewam, że tak będzie także po Świętach Wielkanocnych w niedzielę Miłosierdzia Bożego, kiedy będziemy przeżywać odpust parafialny…
Zapewniam, że wszystkie intencje są odprawiane według przyjętych zobowiązań, niczego nie zmieniamy.

     Kolejną ważną kwestią jest uroczystość I Komunii św. dzieci, chciałbym zaproponować nowy termin 27 września, czyli ostatnia niedziela września, byśmy na spokojnie mogli się przygotować. Ks. Arcybiskup zostawił możliwość, aby dzieci mogły uczestniczyć w majowych terminach, ale prawdopodobnie byłoby to możliwe tylko w maleńkich grupach (5 osób). Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożenia epidemicznego…
     Nie potrafię odpowiedzieć na pytania dotyczące święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, nasz kościół pozostaje otwarty, można przychodzić na osobistą modlitwę i adoracje Pana Jezusa zarówno w Wielki Piątek jak i w Wielką Sobotę, proszę jednak o przestrzeganie wydanych norm (5 osób).
     Jeszcze raz zapewniam o naszej modlitwie, dziękuję za łączność duchową, dziękuję za każde wsparcie modlitewne i materialne, które wpływa na konto parafialne. Wierzę, że Pan Bóg uchroni nas wszystkich od tej niebezpiecznej choroby. Przestrzegajmy wszystkich zaleceń, nie lekceważmy ich.
Wybaczcie tę formę komunikacji, ale nie znajduję lepszego sposobu, aby przekazać tę garść informacji. Na stronie internetowej w zakładce Kontakt jest także mój adres internetowy, można napisać, zadać pytanie, ja spróbuję w miarę szybko odpowiedzieć.
Szczęść Wam Boże
ks. Marek

 

Wyjątkowa modlitwa z Papieżem Franciszkiem

    "W piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, chociaż plac będzie pusty. Zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego."

     Specjalnie na tę okazję na Plac Św. Piotra zostanie przetransportowany cudowny krucyfiks z kościoła św. Marcelego, który ocalił Rzym od epidemii. W 1522 r. był on niesiony w procesji przez dzielnice miasta, aby ustała w Rzymie „Wielka zaraza”.

 

Fatima, 25 marca 2020 r.

    W środę 25.03.2020 r. w Święto Zwiastowania Pańskiego w portugalskim Sanktuarium w Fatimie kard. Antonio Marto poświecił Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi Portugalię, Hiszpanię i m.in. Polskę. Poprosił o to przewodniczący polskiego episkopatu abp Stanisław Gądecki.

 

24.03.2020 r.

    Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
dotyczące działania parafii w czasie pandemii

 • Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zarządza od dnia 24 marca 2020 roku na terenie Archidiecezji Łódzkiej co następuje: Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie (Dekret z dnia 24 marca 2020 roku, Abp-1.1-272/2020). Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 • W związku z nowymi, obowiązującymi od dnia 24 marca br., zarządzeniami państwowymi w każdej Mszy świętej, nabożeństwie i pogrzebie może uczestniczyć 5 osób. W praktyce oznacza to, że we Mszy świętej uczestniczą osoby, które poprosiły o jej sprawowanie, a w pogrzebie – najbliższa rodzina. Jeśli zaczyna gromadzić się większa niż 5 osób liczba wiernych, należy przybywające osoby poprosić o opuszczenie kościoła lub kaplicy i – jeśli to możliwe – zaprosić na kolejne Msze święte. Najlepiej czynić to przed ich wejściem do świątyni. Osoby wykazujące objawy przeziębienia i osoby w podeszłym wieku należy zdecydowanie prosić o powrót do domu.
 • Kościoły i kaplice publiczne w archidiecezji łódzkiej pozostają otwarte. Kapłanów prosimy, aby dokonywali wystawienia Najświętszego Sakramentu, byli do dyspozycji wiernych w sakramencie pokuty i udzielali Komunii świętej poza Mszą świętą. Nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Zarządzeniu z dnia 14 marca br., to znaczy:
 • Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdy użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan.
 • Usilnie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.
 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 • Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych, w tym rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Do 11 kwietnia br. włącznie zostaje zawieszone odprawianie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Do tego dnia zostają także odwołane wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym.
 • Do minimum prosimy ograniczyć załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w kurii, archiwum i trybunale archidiecezji łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.
 • Arcybiskup Metropolita Łódzki wzywa kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wiernych świeckich prosi, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami.
 • Rozumiejąc, że Wielki Post i Wielki Tydzień, to szczególny czas w całym Kościele powszechnym, przeżywany wokół sakramentu pokuty, nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Komunikacie z dnia 17 marca br., to znaczy:
 • zachęcamy wszystkich kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych pragnących przystąpić do spowiedzi świętej, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • wszystkich wiernych zachęcamy do przystępowania do spowiedzi świętej, aby w czasie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc uniknąć zgromadzeń.
 • prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.
 • osoby starsze prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów, którzy mogą przybyć z posługą sakramentu pokuty i Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą. W najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie, zostaną opublikowane zarządzenia dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum.

Biskup Ireneusz Pękalski
Wikariusz Generalny

 

Watykan, 22 marca 2020 r.

Apel Papieża Franciszka do wszystkich chrześcijan o wspólną modlitwę :

    „W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus – prosił Ojciec Święty. – Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia «Ojcze nasz» w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.“

14.03.2020 r.

List Arcybiskupa Grzegorza Rysia

Drodzy Siostry i Bracia,

    Wiecie dobrze, że w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa wydałem szereg zarządzeń dotyczących naszego życia religijnego w najbliższych tygodniach. Nie chcę jednak poprzestać na przypomnieniu czy sformułowaniu jedynie prawnych regulacji. Chcę się także podzielić z Wami najważniejszymi myślami, które je uzasadniają.

    Wszyscy przechodzimy obecnie przez czas próby - jeszcze nie wiemy, jak wielkiej - jak szerokiej (gdy idzie o zasięg) i jak długotrwałej. Ta próba dotyczy każdego z nas osobiście, ale również dotyczy nas razem jako wspólnoty. Jako Kościół właśnie zdajemy poważny egzamin. Jest to najpierw egzamin z wiary i nadziei, a zaraz potem z będącej ich  owocem konkretnej (a nie deklaratywnej) miłości bliźniego, solidarności i wrażliwości na potrzeby drugich. Nasza wiara mówi nam przede wszystkim o tym, że Pan nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Przeciwnie, Jego obecność i miłość zawsze skierowana jest „bardziej” do tych, którzy są słabsi i uciśnieni. PAN JEST BLISKO! PEŁEN MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA! Tę obecność trzeba najpierw we właściwy sposób rozeznawać i dostrzegać. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest twarzą Boga! JEGO TWARZĄ JEST MIŁOŚĆ - także ta, która w nas z nową mocą się rodzi w chwilach takich wyzwań: miłość, solidarność, sąsiedzka pomoc, wzajemna modlitwa za siebie. BÓG NIE MA INNEJ TWARZY NIŻ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. Każdy inny Jego portret - niezależnie od tego, kto go maluje - jest karykaturą… Trzeba tylko, byśmy na Bożą obecność i Boże działanie chcieli się otwierać.
    A to jest trudne w warunkach, jakie dyktuje nam - znów: nie tyle epidemia, co miłość do ludzi, odpowiedzialność za siebie i drugich. Ta odpowiedzialność zabrania nam większych zgromadzeń: władze państwowe, a także kościelne ograniczyły możliwą liczbę ich uczestników do 50 osób. Zastosujmy się do tych zarządzeń! Przede wszystkim zostańmy w domach - niech nasze domy staną się w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi świątyniami. Korzystajmy z transmisji Mszy świętych - osobiście zobowiązuję się do przekazywania takiej transmisji z mojej kaplicy domowej - codziennie, tak długo, jak zajdzie tego potrzeba. W domach także można spokojnie podjąć medytację nad Męką Pańską, t.j.: Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Poddanie się takim ograniczeniom każdy z nas może odczytać jako przyjęcie i podjęcie własnego krzyża - równie ważne przecież, jak pobożna koncentracja na Krzyżu Jezusa. Pan Jezus mówi wszak: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż SWÓJ, i niech Mnie naśladuje”.
    Księży proszę: nie zwołujcie ludzi na żadne większe celebracje - również rekolekcje czy inne wielkopostne praktyki. Za to zostawcie kościoły otwarte na całodniową, prywatną modlitwę (również przed wystawionym Najświętszym Sakramentem); bądźcie też gotowi - przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności i higieny - do indywidualnej posługi (w sakramencie pokuty i pojednania, czy poprzez udzielenie Komunii świętej). Bądźcie do dyspozycji BARDZIEJ niż zwykle. Sami - dbając o siebie - zostańcie w swoich świątyniach i na plebaniach (ograniczcie jakiekolwiek wyjazdy), i bądźcie w gotowości do posługi - zwłaszcza wobec osób chorych i starszych. Umieśćcie też przy drzwiach kościołów pojemniki z płynem dezynfekującym, i sami dajcie pierwsi przykład korzystania z niego (zarówno przy wejściu, jak i wyjściu ze świątyni).

    Wrażliwość ewangeliczna każe mi skierować osobne słowa do tych spośród nas, którzy tworzą grupę największego ryzyka - a więc do najstarszych osób w naszej kościelnej wspólnocie.
    Drodzy, Kochani Seniorzy,
    kiedy piszę do Was te słowa, mam przed oczyma moich mamę i tatę. Mama ma 84 lata, tata - 86. Piszę do Was to, co ja i mój brat - lekarz - mówimy swoim rodzicom: proszę Was, zostańcie w domu. Nie narażajcie na zarażenie wirusem ani siebie, ani innych - również swoich najbliższych. Nie chodzi jedynie o to, że „to nie grzech” nie iść do kościoła w takich okolicznościach (zagrożenia zdrowia czy życia); chodzi o coś znacznie ważniejszego: wasze zostanie w domu to wyraz troski i rzeczywistej MIŁOŚCI do innych. I do siebie również. Możecie uczestniczyć we Mszy świętej dzięki licznym transmisjom: telewizyjnym, radiowym, czy internetowym (jeśli potrzeba, wasi bliscy czy duszpasterze pomogą Wam chętnie w dotarciu do nich). Macie również prawo poprosić kapłana (lub innego szafarza) o przyniesienie Wam do domu Komunii świętej. Ale wtedy - również w imię miłości (do Boga i do ludzi) - proszę Was: także w domu przyjmujcie Komunię świętą na rękę (szafarzy zaś jeszcze raz proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności i higieny). Wiem: zostaliście wychowani w wielkim szacunku do Eucharystii. Komunia święta „na rękę” w żaden sposób jej nie ubliża! Przyjrzyjcie się swoim rękom: one tak wiele o Was mówią - wypisane jest na nich wasze życie, wiele lat pracy i trudu, czasami choroby i słabości. Wasze ręce to czysta miłość. By przyjąć Pana Jezusa możecie je złożyć na krzyż - lewą dłoń na prawą, możecie przez moment zachwycić się tym widokiem - Jezusa położonego na waszych dłoniach, a potem prawą dłonią podnieść Go do swoich ust.
Krzyż z dłoni - jak objaśniali ten znak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła - to prawdziwy TRON dla Jezusa. Jezus za swego życia nie znał, i nie chciał znać (!), innego tronu jak tylko Krzyż. Tak przecież o tym śpiewamy w tym czasie Wielkiego Postu: „Oto Bóg królował z Drzewa”. Więc jeszcze raz proszę: ograniczcie swoje wychodzenie z domu do niezbędnego minimum, powstrzymajcie się od uczestnictwa we Mszy św. w kościele, poproście - jeśli takie są wasze pragnienia - o Komunię świętą w domu, i przyjmujcie ją na rękę. Prawdziwa pobożność nie tylko nie kłóci się, ale z całą pewnością współdziała z troską o innych, więcej: motywuje do niej i uzdalnia.

    Rzecz jasna, te słowa - o Komunii świętej „na rękę” - kieruję do wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy w sposób ODPOWIEDZIALNY zdecydują się pójść na Mszę świętą (odprawianą wyłącznie w małym gronie), jak i do tych, którzy o nią poproszą indywidualnie. Wszyscy lekarze są zgodni co do tego, że wirus przekazywany jest przede wszystkim drogą kropelkową, więc podawanie Komunii świętej do ust niesie ze sobą bardzo poważne niebezpieczeństwo zakażenia. Nasza pobożność nie może stanowić zagrożenia dla innych, lub choćby ich lęku podczas obrzędu Komunii. Tak, potrzebny nam jest heroizm wiary - ale on jest przede wszystkim heroizmem miłości - a ta, tak jak Bóg, patrzy najpierw na słabszych, na chorych, i na tych, którzy się zwyczajnie boją. W imię tej miłości jesteśmy wezwani, by się „zaprzeć samych siebie” (por. Mt 16, 24) - swojego duchowego komfortu. Tym bardziej, że mówimy przecież jedynie o czasie pandemii - po ustaniu zagrożenia każdy z nas będzie mógł powrócić do takiej formy przyjmowania Komunii świętej, jaka mu najbardziej odpowiada - Kościół szanuje każdą z nich, i żadnej nie czyni obligatoryjną.
    Księży proszę, aby na każdej (!) Mszy św., bezpośrednio przed obrzędem Komunii zwracali się do Wiernych z komentarzem, nie tylko podkreślającym konieczność przyjmowania Komunii na rękę, ale także objaśniającym poprawne wykonanie, a przede wszystkim SENS tego gestu (choćby w formie przedstawionej przeze mnie powyżej).
    Przypominam także o innych koniecznych formach ostrożności podczas jakichkolwiek spotkań liturgicznych, jak powściągliwość w przekazywaniu znaku pokoju czy zachowanie odpowiednich odległości między uczestnikami.

    Na koniec, zwracam się do wszystkich z prośbą o prawdziwe rozpalenie w sobie „wyobraźni miłosierdzia”: rozglądnijcie się wokół siebie - choćby w najbliższym sąsiedztwie: czy nie ma tam osób (przede wszystkim starszych, samotnych i chorych, osób odbywających kwarantannę), które potrzebują konkretnej pomocy: zrobienia zakupów, przyniesienia posiłku, załatwienia jakiejś pilnej sprawy urzędowej. Jeśli mają oni pozostać w domu (a powinni to zrobić!) - ktoś musi zadbać o zaspokojenie ich najpilniejszych potrzeb. To bardzo ważne pole działania dla nas duchownych, dla naszych parafialnych grup charytatywnych, dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., dla wolontariuszy.
    Proszę, módlmy się wspólnie do Pana o ustanie epidemii. Módlmy się też serdecznie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem.

Z serca wszystkim błogosławię

Wasz
Abp Grzegorz

 

Witamy wszystkich parafian i gości odwiedzających naszą stronę parafialną.
 
     Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pabianicach na osiedlu Bugaj został wzniesiony w latach 1989 - 1997 wysiłkiem wielu parafian i mieszkańców miasta.   Pierwszym proboszczem parafii - utworzonej decyzją księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego ordynariusza Diecezji Łódzkiej z dn. 8 września 1984 roku -
i budowniczym był ksiądz kanonik Jan Witczak, kapłan wielkiego serca, dobroci
i wiary.

       

    Centrum  parafii stanowi kościół pw. Miłosierdzia Bożego na pabianickim osiedlu Bugaj. Przy kościele parafialnym znajduje się kaplica pw. Św. Józefa oraz plebania. Wspólnotę parafialną stanowi około 12000 mieszkańców. Uroczystość odpustową przeżywamy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zaraz po Wielkanocy.