Dokumenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu.

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu koscielnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

 

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, mertyki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon następił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).