Dokumenty

Ogłoszenia duszpasterskie
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu koscielnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie

 • mertyka chrztu,
 • zaświadczenie o uiczestnictwie
  w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

  Pierwsza Komunia Święta

  • mertyka chrztu dziecka

  Małżeństwo

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, mertyki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą,
   aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw.
   ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

   

    

   Pogrzeb katolicki

   • akt zgonu,
   • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),
    jeśli zgon następił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
    .