Abp M. Jędraszewski

Dnia 11 lipca 2012 r.  Papież Benedykt XVI mianował Biskupa Marka Jędraszewskiego Arcybiskupem i Metropolitą Łódzkim. Ingres do Archikatedry Łódzkiej Arcybiskup Marek Jędraszewski odbył 8 września 2012 r. Objął w ten sposób kanonicznie Archidiecezję Łódzką. Pastorał, symbol władzy biskupiej, przekazał Arcybiskupowi Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa).

 

   
Dotychczasowy metropolita łódzki i zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił on odchodzącego na emeryturę kard. Stanisława Dziwisza. Decyzję Ojca Świętego ogłosił w południe 8 grudnia, w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.
Kanoniczne objęcie urzędu metropolity krakowskiego przez abp. Marka Jędraszewskiego oraz ingres do Katedry odbył się w sobotę 28.01.2017 r.