Styczeń'2016



10.01.2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych.