Święta 2021

 
Rok Liturgiczny

 

     Okres Zwykły obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.
     Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2021 r.

Święta nakazane w 2021 roku

1 stycznia (piątek) – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (środa) – Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego
4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
16 maja (niedziela) – Wniebowstąpienie Pańskie
23 maja (niedziela) – uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)
3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
15 sierpnia (niedziela) – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (poniedziałek) – uroczystość Wszystkich Świętych
25 grudnia (sobota) – uroczystość Narodzenia Pańskiego

Pozostałe ważne święta w 2021 roku

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W te święta wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego (wtorek) – święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca (piątek) – uroczystość świętego Józefa
25 marca (czwartek) – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
5 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
24 maja (poniedziałek) – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca (wtorek) – uroczystość Świętych Piotra i Pawła
8 grudnia (środa) – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia (niedziela) – święto Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika

Adwent rozpocznie się 28 listopada.