Święta 2020

 

 

     Okres Zwykły obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.
     Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2020 r.

Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (środa)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (poniedziałek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
12 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
24 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
11 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (sobota)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (niedziela)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (piątek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

 

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2020 r.
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (niedziela)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (czwartek)
Uroczystość św. Józefa
13 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
31 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
1 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (poniedziałek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (wtorek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (sobota)
Boże Narodzenie (drugi dzień)