Święta 2023

 
Rok Liturgiczny
     Okres Zwykły obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.
     Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2023 r.

Święta nakazane w 2023 roku

1 stycznia  (niedziela)    Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (piątek)    Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
9 kwietnia  (niedziela)    Wielkanoc
21 maja  (niedziela)    Wniebowstąpienie
8 czerwca  (czwartek)    Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek)    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (środa)    Wszystkich Świętych
25 grudnia  (poniedziałek)    Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w 2023 roku

   Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W te święta wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego  (czwartek)    Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (niedziela)    Uroczystość św. Józefa
10 kwietnia  (poniedziałek)    Poniedziałek Wielkanocny
28 maja  (niedziela)    Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
29maja (poniedziałek)    Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (czwartek)    Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (piątek)    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (wtorek)    Boże Narodzenie (drugi dzień)