Święta 2018

 

Okres Zwykły, zwany też „czasem w ciągu roku” – łac. tempus per annum, obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest niejako na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.

  Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół nie celebruje żadnego szczególnego aspektu misterium Chrystusa, natomiast świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2018 r.

Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (poniedziałek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (sobota)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
1 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
13 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
31 maja  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (Środa)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (czwartek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

 

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2018 r.
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (piątek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (poniedziałek)
Uroczystość św. Józefa
2 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
20 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
21 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (piątek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (sobota)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (Środa)
Boże Narodzenie (drugi dzień)