Święta 2017

 

Okres Zwykły, zwany też „czasem w ciągu roku” – łac. tempus per annum, obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest niejako na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.

  Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół nie celebruje żadnego szczególnego aspektu misterium Chrystusa, natomiast świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2017 r.

Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (niedziela) Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (piątek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
16 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc
28 maja  (niedziela) Wniebowstąpienie
15 czerwca  (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (środa) Wszystkich Świętych
25 grudnia  (poniedziałek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

 

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (czwartek) Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
 19 marca  (niedziela) Uroczystość św. Józefa
17 kwietnia  (poniedziałek)  Poniedziałek Wielkanocny
4 czerwca  (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
5 czerwca  (poniedziałek) Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (czwartek) Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia (piątek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)