Bierzmowanie

Ogłoszenia duszpasterskie

23 maja 2020 r. (sobota) o godz. 11.00 odbędzie się w naszej parafii Bierzmowanie.

    "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

/KKK 1285/

 

23 maja 2020 r. (sobota) o godz. 11.00 odbędzie się w naszej parafii Bierzmowanie.

 

    Spotkanie generalne przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 18.30.

 

    Bardzo proszę kandydatów (szkoła zawodowa, liceum, technikum) o wcześniejsze indywidualne zgłaszanie się do Księdza Grzegorza Kowalskiego w celu wypełnienia zaświadczenia wymaganego do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

    Wszelkich informacji w tej sprawie udzieli telefonicznie Ksiądz Grzegorz Kowalski (tel. 508 300 826).