Bierzmowanie

Ogłoszenia duszpasterskie

Pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania

odbyło się w środę 20 września 2017 r.

po Mszy św. o godz. 1800.