Galeria 460

   24 października 2021 r. odbyła się w naszej parafii Intronizacja Pisma Świętego jako znak rozpoczęcia Synodu zainaugurowanego  przez Papieża Franciszka w dniu 9 października 2021 r. w Rzymie.
   Papież Franciszek zaprasza wszystkich wiernych do wspólnej drogi i refleksji nad życiem Wspólnoty Kościoła.
Modlitwa za Synod  
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
   Synod potrwa dwa lata w trzech etapach: lokalnym, kontynentalnym i powszechnym. Zakończy się w Rzymie w październiku 2023 r.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.
Rozpoczęcie Synodu w naszej parafii.