Przemenienie Pańskie

      6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Na Górze Tabor Pan Jezus przemienił się wobec  Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Przemienienie to miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa.