Przemenienie Pańskie

6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego.

      Na Górze Tabor Pan Jezus przemienił się wobec  Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Przemienienie to miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżyci  męki i śmierci Jezusa.