Patron Pabianic         Patronem Pabianic jest Maksymilian Maria Kolbe, który urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 r. Rodzice Maksymiliana przeprowadzili się i pracowali w Pabianicach. Zamieszkiwali przy ulicy Konstantynowskiej i ulicy Złotej (teraz ul. Kolbego). W Pabianicach znana jest opowieść o pewnym zdarzeniu jakie miało miejsce w kościele św. Mateusza i Wawrzyńca (ul. Stary Rynek/Zamkowa). Tam modlącemu się Maksymilianowi objawiła się Matka Boża, trzymała ona w dłoniach korony, jedną czerwoną, a drugą białą. Biała miała symbolizować życie w czystości, a czerwona życie obarczone cierpieniami. Maksymilian długo się nie zastanawiał i wziął dwie korony. Mieszkał w Pabianicach w latach 1897 – 1907. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1918 r.  Zginął śmiercią męczeńską w Auschwitz (numer obozowy – 16670) – 14 VIII 1941 r., gdzie zgłosił się na ochotnika na karę śmierci głodowej w zamian za darowanie życia Franciszkowi Gajowniczkowi.