Modlitwa ks. P. Skargi

MOdlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę
   W naszym kościele ks. Andrzej Pełka modli się z wiernymi za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi.
 
     Boże, Rządco i Panie narodów z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

* Maryjo Królowo Polski - módl się za nami!

* Święci Wojciechu i Stanisławie - módlcie się za nami!

* Święty Janie Pawle, Święty Andrzeju Bobolo i wszyscy święci Patronowie Polski - módlcie się za nami!