Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - 25 marca.

    Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Kościele  dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, 25 marca. Tego dnia czci się tajemnicę wcielenia Syna Bożego. W dniu Zwiastowania Pańskiego świętujemy objawienie się Maryi Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa.

    Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu. Uzmysławia nam to, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.


    Jest to także Dzień Świętości Życia, kiedy nie tylko spoglądamy na nasze życie, które jest ogromnym darem, ale także jest to jak najbardziej bardzo dobra okazja, by zatroszczyć się o życie poczętych i całkowicie bezbronnych dzieci jeszcze nie narodzonych, które są narażone na śmierć w łonie matki. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję. Trwa ona 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg.


     Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".