30 - lecie parafii

XXX lecie Parafii Miłosierdzia Bożego
 

8 września 2014 r. dziękowaliśmy Panu Bogu za 30 lat istnienia naszej parafii. Ksiądz proboszcz dr Marek Wochna
przypomniał historię powstania parafii i wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy tej wspólnoty parafialnej.

     Mszy św. dziękczynnej o godz. 1800  przewodniczył ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki.

      Na uroczystość licznie przybyli parafianie oraz księża zaproszeni z parafii Dekanatu Pabianickiego. Wśród gości był także poprzedni nasz proboszcz ks. dr Adam Mikuła. Przedstawiciele parafian złożyli na ręce ks. arcybiskupa podziękowania  i kwiaty, a także zdali sprawozdanie z działalności grup parafialnych.
      Na zakończenie Eucharystii ksiądz arcybiskup  poświęcił ziarno do siewu.