Odpust parafialny

      Odpust parafialny odbył się 27 kwietnia 2014 r. o godz. 1800. Sumę odpustową, która była zarazem dziękczynieniem miasta Pabianic za kanonizację Jana Pawła II odprawił ksiądz biskup Ireneusz Pękalski.

Biskup Ireneusz Pękalski

W uroczystości wzięli udział przedstawicie władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność", Straży Miejskiej, Kombatantów AK, księża z pabianickich parafii.

O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny i schola.

Podczas mszy w szeregi ministantów zostało przyjętych 14 młodych kandydatów, którzy złożyli przyrzeczenie.