Duszpasterze

Logo parafii

Posługę duszpasterską w naszej parafii sprawują:

proboszcz - ks. Wojciech Żelewski
mian. 17.02.2024 r. 

wikariusz - ks. Grzegorz Kowalski

mian. 31.08.2013 r.

wikariusz - ks. Grzegorz Boras

mian. 27.08.2019 r.

Posługę duszpasterską w naszej parafii sprawowali:

proboszcz - ks. kanonik dr Stanisław Nowacki
mian. 19.08.2023 r.  - 16.02.2024 r.

proboszcz - ks. kanonik dr Marek Wochna

 01.06.2013 r. - 18.08.2023 r.

rezydent - ks. Andrzej Pełka

2015 r. - 20.05.2023 r.